Process control

Actemium bezit een concept dat niet alleen componenten, maar tevens engineering, samenbouwen, testen en kalibratie omvat. Wij kennen de voordelen (en noodzaak) van automatiseren en elektronisch meten en regelen.

Kennis en ervaring

In elke procesinstallatie worden geautomatiseerde afsluiters gebruikt om mediumstromen op afstand te besturen. Om de regelkring correct en efficiënt te laten functioneren, is een goede afstemming tussen afsluiter, opnemer en regelaar van belang hetgeen mogelijk is door de kennis en ervaring op het gebied van de geautomatiseerde afsluiters en Process Control bij elkaar te brengen.

U kunt bij ons terecht voor het opstellen van specificaties op het gebied van:

  • Key one lines
  • Consumerlist
  • Instrumentindex
  • Lay outs
  • Stroomkringschema’s
  • Logics
  • Cause and effect diagrams
  • Loops en hook-up’s

 
 
 
&nbp;